Produkty

KONTAKT Z NAMI

 

Centrum Wentylacji i Klimatyzacji
MK-WENT SP. Z O.O. SP. K.

ul. Trakt Lubelski 195, 04-667 Warszawa

tel. (22) 610 24 47, fax. (22) 610 51 44

E-mail: mkwent@mkwent.com.pl

 

 

DZIAŁ HANDLOWO-TECHNICZNY I ZAPYTANIA OFERTOWE:
handlowy@mkwent.com.pl
 

tel: (22) 610 24 47, wew. 103 - p. Wojciech Pietrak

joanna@mkwent.com.pl 

tel: (22) 610 24 47, wew. 104 - p. Joanna Ślepowrońska-Toporek

 

KOORDYNATOR BIURA, DZIAŁ IT I POMIARY WENTYLACYJNE:

wentylatory@mkwent.com.pl  
www.pomiary-wentylacyjne.pl

tel: (22) 610 24 47, wew. 106 - p. Krystian Maciejca

tel. kom.: 509 564 904 

DZIAŁ MARKETINGU: 
marketing@mkwent.com.pl   

tel: (22) 610 24 47, wew. 105 -  p. Piotr Kobosko

SKLEP INTERNETOWY, OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH: 
sklep@mkwent.com.pl 

www.wentylatory.istore.pl
tel: (22) 610 24 47, wew. 101 - p. Agnieszka Guziak

tel: (22) 610 24 47, wew. 102 - p. Filip OrłowskiWykaz usług wykonywanych przez Dział Techniczny i Laboratorium firmy MK-WENT:

 1. Wykonywanie certyfikatów energetycznych budynków, audytów energetycznych budynków do celów termomodernizacji.
 2. Wykonywanie pomiarów:
  • wydajności wentylacji, pomiary przepływu powietrza w kanałach i sieciach zewnętrznych, pomiar ciśnienia powietrza w kanałach, wykonywanie regulacji wentylacji
  • pomiarów hałasu od urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pomiary te są niezbędne do odbioru lokali użytkowych przez Sanepid. Wyciszanie instalacji wentylacyjnych, wykonywanie obudów dźwiękochłonnych.
  • Wykonywanie pomiarów ochronnych elektrycznych do 1 kV: pomiary rezystancji izolacji obwodów, pomiary rezystancji izolacji kabli, pomiary rezystancji izolacji urządzeń, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary i badania instalacji odgromowej
  • Pomiary oświetlenia: natężenia oświetlenia dziennego i elektrycznego, pomiar luminancji, pomiar współczynnika odbicia, określenia równomierności oświetlenia, pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
 3. Badania:
  • wykrywanie instalacji w ścianach
  • wykrywanie kabli elektrycznych w ziemi
  • badanie termograficzne termo-izolacji budynków
  • badanie termograficzne izolacji termicznej instalacji w budynkach
  • badanie termograficzne instalacji elektrycznej w rozdzielniach
  • badanie drożności kanałów wentylacyjnych.
 4. Wykonywanie otworów w stropach i ścianach wiertnicami diamentowymi, wykonywanie odwiertów sprawdzających strukturę przegród budowlanych.
 5. Transport zakupionych w firmie MK-WENT materiałów przez firmę kurierską.